چشم انداز و سند استراتژیک چشم انداز و سند استراتژیک

چشم انداز و سند استراتژیک  کتابخانه مرکزی  در بهار 1391 در دستور کار شورای تخصصی کتابخانه مرکزی قرار گرفت . پس برگزاری 10 جلسه به همراه اعضای شورای تخصصی : آقای دکتر بهادری(ریاست کتابخانه مرکزی) ، خانمها ملیحه سندی ، فاطمه فکری، سپیده علی بیک ، لاله جولاهی ، مریم پورثانی ، فاطمه رحیمی فر ، آقای دکتر مصطفایی ، آقای عباس محدث راد تدوین و مورد تایید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه قرار گرفت

PDF دانلود فایل