خدمات مرجع مجازی خدمات مرجع مجازی

 

پژوهشگر گرامي، به بخش خدمات مرجع مجازي کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خوش آمدید.

 

بخش خدمات مرجع مجازي كتابخانه مرکزی دانشگاه اين امكان را در اختيار شما قرار مي دهد كه بتوانيد بدون نياز به حضور در محل كتابخانه مرکزی نيازهاي اطلاعاتي و پرسش هاي مرجع خود را با  كارشناسان مرجع مجازي از طريق پست الكترونيكي مطرح و پاسخ مناسب را دريافت نماييد. لازم به ذكر است پاسخگويي به سوالات بر اساس منابع و امكانات موجود در كتابخانه مرکزی و مطابق با خط مشي خدمات مرجع مجازي كتابخانه، صورت خواهدپذيرفت.

پژوهشگرگرامی در راستای نظاممند کردن ارائه خدمات مرجع مجازي و مشخص کردن رویه ها و خطمشیهایی که کتابخانه در ارائه این خدمت در پیش میگیرد، مطالعه آئین نامه لازم میباشد.

لطفا ابتدا فرم را تکمیل نمایید.